Partijkeuringen grond, baggerspecie (AP04)

Voor diverse opdrachtgevers zoals aannemers, gemeentes, provincies, waterschappen en particulieren worden door ons partijen grond of baggerspecie bemonsterd. Dit grondonderzoek conform Besluit bodemkwaliteit wordt ook wel AP04 onderzoek genoemd. Wij bemonsteren de partij en geven u vervolgens op basis van de chemische grondanalyses advies over de toepassingsmogelijkheden. Indien de partij asbestverdacht is, dan wordt tevens het asbestgehalte bepaald. 

U kunt bij ons terecht voor de beoordeling van materialen en het keuren van partijen grond, zoals die in het Besluit Bodemkwaliteit staan beschreven. Wij kunnen tevens, indien wenselijk, voor u een afzetmogelijkheid zoeken via ons bedrijvennetwerk.

Het onderzoek kan zowel "in situ" (als bodem) als "in depot" worden uitgevoerd. Eco Reest is in het bezit van de beoordelingsrichtlijn SIKB 1000, “Monsterneming voor partijkeuringen" voor het toepassingsgebied:
Protocol 1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie". Zie ook onze pagina downloads voor ons certificaat. Tevens kunnen wij op basis van het SIKB protocol 1002 partijbemonsteringen uitvoeren op partijen niet-vormgegeven bouwstoffen, echter hiervoor zijn wij niet gecertificeerd. Wij werken bij dit soort partijkeuringen samen met gecertificeerde collega-adviesbureaus.

Bodemonderzoek-bodemsanering_banner

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.